Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & ΤραυματολογίαςΕπιτροπές

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2016

Πρόεδρος Παναγιώτης Α. Ευσταθίου
Πρόεδρος 2015 Θεόφιλος Σ. Καραχάλιος
Α΄ Αντιπρόεδρος Παντελής Κ. Νικολάου
Β΄ Αντιπρόεδρος Σταμάτιος Α. Παπαδάκης
Γενικός Γραμματέας Θεόδωρος Π. Κορμάς
Ταμίας Κωνσταντίνος Θ. Κατέρος
Ειδικός Γραμματέας Οδυσσέας Α. Παξινός
Τακτικό Μέλος Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών Δημήτριος Ε. Μαντάκος

Οργανωτική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Επιτροπή Κρίσης Εργασιών

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa