Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & ΤραυματολογίαςΠληροφορίες

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 12 – 15 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα,
στο ξενοδοχείο Divani Caravel

ΓΛΩΣΣΑ
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.
Οι διαλέξεις των Ξένων Ομιλητών θα δοθούν στα Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση.

ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το Συνέδριο θα λάβει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Π.Ι.Σ.