Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & ΤραυματολογίαςΠρόγραμμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

    Μπορείτε να δείτε το Επιστημονικό Πρόγραμμα του 72ου Συνεδρίου
    της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας κάνοντας κλικ, Τελικό Πρόγραμμα.

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa